Jdi na obsah Jdi na menu
 


Principy poskytovaných služeb 

1. respektování lidské důstojnosti - vyhnout se infantilizaci klientek, zabránit ponižování (chování poskytovatele, kterým poukazuje na neužitečnost, bezmocnost klienta), zabránit stigmatizaci a nálepkování klienta

2. respektování oprávněných potřeb

3. respektování rozhodnutí uživatele v rámci možností poskytovatele a jeho víry nebo politické příslušnosti

 

4. podpora soběstačnosti a nezávislosti uživatele - umožnit klientovi aby rozvíjel své schopnosti, které má, nebo neomezovat samostatné jednání uživatele

 

 

 

Služby v Domově

1. ubytování                                                                                

 

2. poskytování stravy                                                                  

3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

6. sociálně terapeutické činnosti

7. aktivizační činnosti

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

 

 

Možnosti v Domově

Nákupy 

- klientky si mohou v obci nakoupit samy

- méně pohyblivým klientkám zajišťuje na přání nákupy ošetřující personál

 

Kadeřnické a holičské služby

- jsou zajišťovány přímo v domově dle přání a potřeb klientek

 

Pedikúra a manikúra

- je zajištěna pro klientky dle požadavku také v domově a to minimálně jedenkrát měsíčně

 

Kulturní program

- se plánuje na každý měsíc

- pravidelně: pěvecká vystoupení k různým příležitostem

- podle počasí a ročního období jsou také pro klientky organizované výlety po okolí

- posezení u táboráku, opékání vuřtů apod.

- v letních dnech lze využít k posezení terasu, nebo zahradu

- na pozvání se účastníme různých akcí pořádaných jinými zařízeními

 

Křesťanské společenství

- je jednou týdně

- mši svatou slouží kněz ze šluknovské farnosti

 

Poštovní schránka

- v areálu Domova (vybírá se každý den)

- k dispozici také  mobilní telefon, kde si soukromé hovory hradí sami

 

Terapeutická dílna

- slouží k rozvoji schopností a dovedností našich klientek